Red Bull | 3D animation

2016-02-08T13:06:34+00:00

Red Bull | 3D animation Fotorealistisk animasjon er et fantastisk redskap som kan brukes til å visualisere ting som ikke lar seg fange på film. Enten det er en ny teknologi som ikke enda er utviklet, eller om du ønsker å visualisere noe på cellenivå inne i kroppen. Dette er et stykke arbeid jeg gjorde [...]