Red Bull | 3D animation 2016-02-08T13:06:34+00:00

Project Description

Red Bull | 3D animation

Fotorealistisk animasjon er et fantastisk redskap som kan brukes til å visualisere ting som ikke lar seg fange på film.

Enten det er en ny teknologi som ikke enda er utviklet, eller om du ønsker å visualisere noe på cellenivå inne i kroppen.

Dette er et stykke arbeid jeg gjorde for Red Bull i sammenheng med en animasjonskonkurranse de lanserte.

Arbeidet ble nominert til en Red Bull Canimation pris.