Karakter design | Fra ide til produkt 2016-02-08T13:31:20+00:00

Project Description

Karakter design | Fra ide til produkt

Utvikling av 3D karakter, fra ide og konsept til ferdig produkt.

Karakteren, AKA Otto, er modellert i Autodesk Maya, Mudbox og ZBrush.

Teksturert i Mudbox. Rigget og rendret i Maya med Pixar Renderman.